Har du mistet en du har kær?

Har du nogle spørgsmål du aldrig fik stillet?

Når vi mister en fra familien eller en nær ven, savner vi tit den sjæl. Nogle af os går med nogle spørgsmål til den afdøde, og ønsker vi kunne snakke med ham eller hende.

At snakke med en afdød er at videregive de budskaber de har til sine slægtninger.

De fleste afdøde vil rigtig gerne snakke, de kommer i en sitting mellem dig og mig og forklare lidt om dem selv, og ofte med gode råd til dig, dog er det sådan at de vil være som de var da de levede, så hvis de var stille ville de også være det når jeg snakker med dem. De bestemmer også selv hvordan de fremtræder for mig. De afdøde bestemmer også hvad det er de vil fortælle.

Jeg arbejder med de personlige egenskaber hos dem afdøde, frem for den fysiske fremtoning.

Vær dog opmærksom på at jeg ikke bestemmer hvem der kommer igennem. De afdøde bestemmer selv om de vil i kontakt med dig.

Det kan både være mennesker og dyr der kommer igennem.