Af etiske hensyn og for at give den bedste behandling er der nogle ting, du bør være opmærksom på

Jeg har tavshedspligt

Jeg stiller ingen medicinsk diagnose

Alle behandlinger indledes med en samtale

Til alle behandlinger laves der en journal om klienten, som til enhver tid er fortrolig.

  • Der må ikke indtages alkohol før og lige efter en behandling

 

  • De behandlinger jeg giver erstatter på ingen måde alm. lægehjælp, medicinsk behandling eller anden psykologisk behandling. 

 

  • Efter en healing er det vigtigt at drikke rigeligt med vand, så affaldsstofferne skylles ud

 

  •  Jeg behandler ikke klienter, der er påvirket af alkohol eller andre rusmidler

 

  •  Hvis du har pacemaker, er det en vigtigt information at give mig. Healingen kan påvirke pacemakeren.